[img]http://android.vn/attachments/10311/[/img]
Gần đây, Samsung liên tục cập nhật [url=http://android.vn/tags/?t=Android+Jelly+Bean]Android Jelly Bean[/url] cho các sản phẩm của mình. Ngày 09/04 vừa qua, [url=http://android.vn/tags/?t=Galaxy+S+II+Skyrocket]Galaxy S II Skyrocket[/url] được phân phối bởi AT&T cũng đã nằm trong danh sách cập nhật này. Đây chắc hẳn là tin đáng mừng đối với người dùng Galaxy S II phiên bản Skyrocket.

[img]http://android.vn/attachments/10312/[/img]

Người dùng có thể cập nhật phiên bản này thông qua phần mềm Samsung Kies PC software hoặc sử dụng OTA (over the air – cập nhật qua sóng điện thoại).

[img]http://android.vn/attachments/10313/[/img]

Sau đây là một số cải tiến trong bản cập nhật Android 4.1.2:

- Google Now với tính năng Voice Search
- Pin bền hơn
- Giao diện người dùng Nature UX từ Galaxy S III
- Tính năng Camera được cải thiện
- Lockscreen mới với nhiều tùy chọn
- Widget mới (Từ Galaxy S III)
- Chế độ 2 màn hình
- Thanh thông báo mới với nhiều tiện ích Toggles


[img]http://android.vn/attachments/10315/[/img]
[b]Ngọc Chiến[/b]
[i]Tham khảo: [url=http://android.vn/links.php?url=http://androidcommunity.com/att-galaxy-s-ii-skyrocket-gets-android-4-1-jelly-bean-update-20130409/]Android Community[/url], [url=http://android.vn/links.php?url=http://www.androidpolice.com/2013/04/09/atts-galaxy-s-ii-skyrocket-getting-its-official-taste-of-jelly-bean-rolling-out-now-via-kies/]Android Police[/url][/i]


[url=http://android.vn/tags/?t=Android+Jelly+Bean]Android Jelly Bean[/url], [url=http://android.vn/tags/?t=Galaxy+S+II+Skyrocket]Galaxy S II Skyrocket[/url]