thanh lý 18 sim rác vừa nhặt đc ko biết bác nào đánh rơi>>tomato tất nhá
call 0964.08.8686-0947.04.8666 để chốt nhé giá cực beò

cả lô giá 75k/sim:
0968.414.338…..tkc100k
0966.202.565…tkp 200k
096.6363.285…tkp 200k
0966.375.066…..tkp200k
0966.196.038….tkp 200k
09688878.672….tkc100k
0968878.655…..tkc 100k
09662.36.177…..tkp100k
0966.23.6164….tkp100k
09662.36.173…..tkp100k
09662.36.287…..tkp100k
09662.36.182…..tkp100k
09.69.60.61.50….tkc60k
09695.131.87…..tkc60k
09698.05.9.70….tkc 60k
09698.01.5.70…tkc15k
0969.77.0403…tkc 15k
09663.474.38..tk5k