0 Chín 1 Tám.1oo.1oo
0 Chín 1 Tám.1oo.1oo

0 Chín 18.100.100
0 Chín 18.100.100

0 Chín 1 Tám.1oo.1oo
0 Chín 1 Tám.1oo.1oo

0 Chín 18.100.100
0 Chín 18.100.100


Lần Đầu Tiên Xuất Hiện trên internet
1 TOPIC rao Duy Nhất
Bác Google tìm chưa ra ạ
100% Siêu Cổ ...
Dòng100% Gần như Tuyệt Chủng rồi cả nhà ạ.

Giá ra đi: 20tr
Chỉ fix nhẹ Lộc lá cho ae Đầu Tháng thôi nhé !
Ko fix nhiều đc đâu ạ
Tks all
Liên hệ Chính Chủ Số Trên
Chỉ Nhận Cuộc Gọi

The end