Sim rẻ mobiphone 012.0808.6868 không biết có ai thích không? Hi nhờ mấy anh em định giá hộ e nhé ai thích em để lại