Bỏ chơi sim số chuyển qua làm từ thiện về giáo dục www.diem10.com mình nhớ anh em ủng hộ . ĐT: 0944994499 - 0949.77.78.79.
xin cảm ơn anh em ssc!