-)x-)x-)x-)x-)x-)x-)x-)x-)x-)x-)x-)x-)x-)x-)x-)x
-)x-)x-)x-)x-)x-)x-)x-)x-)x-)x-)x-)x
-)x-)x-)x-)x-)x-)x-)x-)x-)x

bán 2 sim nguyên kít bộ eco.

0967.489.789
giá 2tr2
0967.555.456
giá 1tr7

cần đi nhanh để fix
call 0969.86.9999
(ko nhận sms)