0936.177.178, thời hạn sd đến 2019
Giá mong muốn = 2tr, call là fix, nt trả giá hợp lí là bay, lh trực tiếp. Thanks!