0972.63.9999 - 55T
0978.45.9999 - 55T

Tất cả sim trong tay, AE có khách Call em !