Hà Nội - Hiện mình có 1 Modem ZyXEL FPT 4 port muốn thanh lý.loai nay trau bo lam,con moi 99%
Minh ban 200k,nha minh o Nguyen Son - Long Bien
ai co nhu cau lien he 0902191593
*