[COLOR=#333333][INDENT][COLOR=#333333]

[CENTER][SIZE=4][URL="http://www.hoctroviet.net/"][B]Mạng xã hội học trò Việt[/B][/URL]
[/SIZE][/CENTER]
[SIZE=4]
[/SIZE][COLOR=#000000][COLOR=#000000][FONT=Times][CENTER][SIZE=4][FONT=Tahoma][URL="http://2.bp.blogspot.com/-1olaYkaOfyM/UVKhQfU0DRI/AAAAAAAACwo/p6o-HonyEE4/s320/sach.jpg"][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-1olaYkaOfyM/UVKhQfU0DRI/AAAAAAAACwo/p6o-HonyEE4/s320/sach.jpg[/IMG][/URL][/FONT][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=4]
Website [URL="http://www.hoctroviet.net/"]www.hoctroviet.net[/URL] là một tiện ích mang tính xã hội miễn phí dùng để giữ kết nối với bạn bè của bạn!

[COLOR=#9932CC][B]Với dịch vụ miễn phí này bạn có thể[/B][/COLOR]?
[/SIZE][FONT=Tahoma][SIZE=4]- Kết bạn, tìm bạn bè khắp cả nước
- Giữ kết nối, liên lạc với bạn cũ
- Tạo trang lớp để chia sẻ hình ảnh thời học trò
- Chia sẻ hình ảnh cá nhân thông qua trang nhật ký cá nhân
- Viết nhật ký, chia sẻ suy nghĩ với bạn bè
- Tìm về trường học cũ, tìm bạn học cùng trường
- Nhắn tin, trò chuyện
- Tìm kiếm Văn mẫu, các bài văn hay, tài liệu học tập Cấp 2, cấp 3, các lớp 10, lớp 11, lớp 12,... [COLOR=#ff0000]Truy cập [/COLOR][URL="http://www.hoctroviet.net/app/literature"][COLOR=#ff0000]www.hoctroviet.net/app/literature[/COLOR][/URL]

[/SIZE]
[/FONT][CENTER][SIZE=4][FONT=Tahoma][COLOR=#55A800][B][I]Chúng tôi luôn phát triển sản phẩm theo định hướng hoàn toàn miễn phí nhằm đáp ứng nhu cầu và trải nghiệm của thành viên![/I][/B][/COLOR][/FONT][/SIZE][/CENTER]
[/FONT][/COLOR][/COLOR]
--------------------------------------
Tag: [URL="http://www.hoctroviet.net/"]mang xa hoi hoc tro[/URL], [URL="http://www.hoctroviet.net/"]mang xa hoi[/URL]
[/COLOR][/INDENT]
[/COLOR]