như tiêu đề cần nhập ít hàng vt tam hoa 000.111.222.333.444 ai có gửi list vào habeoubqn@gmail.com
giúp em or sms vào 0967.132.999 ( giá tốt nhé )