có hai cái sim mình đang muốn bán .

0988011888 13 tr888 k
sang t
ên chính chủ @};-

0962898929 688k nguy
ên kít mới.@-)

call: 0988011888
@};-