Dạy vẽ*luyện*thi khối V, khối H vào các trường có ngành kiến trúc, hội họa, mỹ*thuật*thiết kế trên cả nước.Chất lượng cao!
**Khối V thi vào các ngành: Kiến trúc dân dụng và công nghiệp, Quy hoạch đô thị, Thiết kế nội thất...
Gồm các môn thi: Tĩnh Vật, Đầu tượng...
*Khối H thi vào các ngành Hội họa, Mỹ thuật công nghiệp, Tạo dáng, Đồ Họa, Thời trang, thiết kế
Gồm các môn thi: Hình Họa Chân Dung, Trang trí màu,

THỜI GIAN HỌC LINH HOẠT, HỌC PHÍ PHÙ HỢP VỚI CÁC BẠN HỌC SINH!!
CƠ SỞ 1: QUẬN BÌNH THẠNH, THỦ ĐỨC, GÒ VẤP, QUẬN 2

Để biết thêm chi tiết, liên hệ*giáo viên- họa sĩ*TRẦN MINH 01286192765