sim trả trước
0129 9 10 11 12=3 triệu

01235 77 8888 =10 triệu
012 22 44 66
88=22 triệu

3 sim trên chỉ có độc và kg có sự so sánh giá với các đối thủ khác,1 mình 1 kiểu