0927 316 888
0927 313 999
giá 2trieu
call 01655900000
yahoo:newlife0108
địa chỉ 78af3 đại kim- linh đàm - hà nội