Mình Cần Mua Laptop Cũ
Anh Chị Em Cần Bán Vui Lòng Liên Hệ
Mr THANH 0975 213 968
Hoặc Yahoo mua.laptopcu
Địa Chỉ Tại Hà Nội (Qua Tận Nơi Mua)
Số Lượng Không Hạn Chế
Thuận Là Mua Vừa Là Bán
Tư Vấn Đinh Giá Trả Giá Cao
Quý Khách Cho Thanh Biết Thông Tin
Tên Máy + Cấu Hình + Tình Trạng + Giá Mong Muốn
Tên Máy Gì Modell Gì Cấu Hình Như Dua Core Core i3 i5 i7 Tình Trạng Mới Xước Nhẹ Hay Còn Bảo Hành Hãng...