Facebook, Google, Apple và Amazon - mỗi hãng hùng cứ một phương

Apple - Phòng ngự phản công. Google – Không ngủ quên trên chiến thắng. Facebook – Giương đông kích tây. Amazon – Nhất tiễn hạ song điêuApple, Google, Facebook và Amazon năm 2013 sẽ thế nào?

Thương mại điện tử Việt Nam kỳ vọng vào năm 2013

ThẻhọctiếngAnh online BEA Card – Miễnphí (Free).

Đăng ký nhận quà tặng tại kenhkhuyenmai.vn/Tặngquà