Thanh toán ngay : Giao dịch Thanh toán NGAY là hình thức thanh toán mà sau khi bạn xác nhận thanh toán (bằng mã OTP gửi tới điện thoại di động /hoặc xác nhận bằng Mật khẩu thanh toán), tiền sẽ được chuyển NGAY từ tài khoản của bạn sang tài khoản NgânLượng.vn của người Bán. Người Bán có thể rút số tiền này ra khỏi tài khoản NgânLượng.vn. Anh có thể xem chi tiết hơn tại đây