09.85.85.85.81
Sim trả trước . Còn zin nhé mấy sếp :X
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giá cho em nó ra đi
3tr8 . có call có fix nhé :X