giá cả lô 2t8 các bác kết call e 0966864078 hoặc 0916511515
0988516182=450nk
0988728226 =450 nk
0978485115 =300 (sv đã kick )
0975805115 =300 (sx đã kick )
0948688861=550 đã kick bao sang tên
0948688863= 650 đã kick bao sang tên
0965618118 = 500 nk
0964993223 = 400 nk