THÁNG 3 NĂM 2013 AIMNEXT VIỆT NAM TỔ CHỨC KHÓA HỌC “PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO” VÀ “CÁCH TIẾN HÀNH 5S” TẠI TPHCM VÀ HÀ NỘI

1. Khóa học “Phát triển năng lực lãnh đạo” (リーダーシップ向上研修) (2 ngày)
Bạn là một người lãnh đạo?
Bạn đã biết cách phát huy năng lực lãnh đạo của bản thân và khơi dậy khả năng làm việc của nhân viên trong nhóm để cùng đạt được mục tiêu đề ra một cách hiệu quả?
Đến với khóa học “Phát triển năng lực lãnh đạo”, anh/chị sẽ hiểu rõ hơn vai trò quan trọng của người lãnh đạo cũng như những kỹ năng mà một người lãnh đạo cần có, nhất là những kỹ năng giao tiếp, quản lý và giải quyết vấn đề một cách tốt nhất, để có thể nâng cao hiệu quả công việc và đạt được mục tiêu chung.
Thời gian (2 ngày):

Tại TPHCM:06-07/03/2013 (Thứ 4– 5)
Tại Hà Nội:04-05/03/2013 (Thứ2 – 3)
Thông tin chi tiết về khóa học và cách thức đăng ký, anh/chị có thể tham khảo thêm tại đây.
2. Khóa Học “Cách tiến hành 5S” (5Sの進め方研修) (3 ngày)
Bạn đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện 5S?Quy trình triển khai 5S tại nhà máy của bạn có mang lại kết quả khiến bạn thực sự hài lòng?
Khóa học “Cách tiến hành 5S” sẽ giúp các anh/chị hiểu được vai trò và ý nghĩa của hoạt động 5S trong việc tạo nên một môi trường làm việc năng động và hiệu quả, và đặc biệt là nắm rõ cách thức triển khai hoạt động này tại nhà xưởng qua chuyến tham quan thực tế hoạt động 5S tại nhà máy của Công ty TNHH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TOSHIBA ASIA ở TP Hồ Chí Minh và nhà máy của Công ty TNHH TOTO VIỆT NAM ở Hà Nội. Qua đó anh/chị có thể tổ chức nơi làm việc của mình một cách hợp lí hơn, nhằmhạn chế lãng phí vàmang lại năng suất cũng như hiệu quả công việc cao.
Thời gian (3 ngày):
Tại TPHCM:18-19-20/03/2013 (Thứ 2 – 3 – 4)
Tại Hà Nội : 25-26-27/03/2013 (Thứ 2 – 3 – 4)

Thông tin chi tiết về khóa học và cách thức đăng ký, anh/chị có thể tham khảo thêm tại đây.