Mình cần mua 1 Em viettel 10 số khác nhau. Nguyên kíp tp hcm