- cuối tháng cháy túi rồi cộng thêm cái nợ phủ đầu nữa nên cần tiễn em GT-s5233s đi 1 đoạn vừa đủ trả nợ...hihi..giá 800k
*có bạn nào đủ khả năng cứu mình k????? máy mình dùng đc 1 năm rồi....nhìn chung vẫn còn mới chán....độ rin thì khỏi phải bàn.....sạc phone đầy đủ..! tặng áp lưng mới mua.hi