Muốn ôm vài con bán dần, bác nào có con nào hợp lý em múc luôn

Ko tiện giá thì sms em cái giá cái nhé, thanks anh em ssc
0169.38.55555