096.88.88.216
096.888.8216
0968.888.216

giá 1tr8

ae kết call 0975186198 làm việc nhé
tình trạng sim nk chưa kích hoạt