bán:

0966 03 88 99 = 2.5t
0968 30 88 99 = 2.4t
0962 70 88 99 = 2t
0969 21 88 99 = 3t
0962 81 88 99 = 3t

0962 91 88 99 = 3t
0962 93 88 99 = 3t
0962 95 88 99 = 3t


sim NK(full time)
lấy cả lô call e nhé
AE có nhu cầu liên hệ chữ ký