Bán sim Năm sinh 1985
em bán cả lô

0939.76.1985
0939.57.1985
0934.65.1985=600k/1so

Sim nguyen kit

LH;0986.96.1331