Cửa hàng cầm đồ thanh lý mhiều loại xe Hon da Yamha cả xe ga và xe số ai có nhu cầu xin gọi 0915267316*****************************