ĐL :Sim Số Đẹp Duy Cường
chào tất cace làm sim trên toàn quốc
Duy ờng chuyên cung cấp sim đẹp
sim 10 số giá thợ cho ace về bán khách
rất mong ace ủng hộ và add níck giao lưu

yahoo :duycuong8686 **hotline cùi :0985 935 936


**********************************
dưới đây là những sim duy cường thanh lý
cho tất cả ace thợ sim

toàn bộ sim nguyên kíp bộ tomato nha ace

ace ghé qua ủng hộ và phụ c phát nha thanks ace


0963 9 9 9 9 10 = 2tr

0963 9999 25 = 1,6tr

0963 9999 65 = 1,6tr

0966 8888 50 = 1,5tr

0963 8888 60 = 1,5 tr

0963 6666 93 = 1,6tr

0963 6666 15 =1,5 tr

0963 5555 38 = 1,6tr

0966 79 1102 = 2tr

0963 555 989 = 1,5 tr

0963 44 4078 =1,3tr

0963 555 078 = 1,3tr

0963 256 356 = 1,5tr
0963 238 338 = 1,5tr
0963 383 393 = 1,3tr
0963 283 383 = 1,3tr
0963 058 059 = 1,2tr
0963 280 380 = 1,2tr
0963 790 890 = 1,2tr
0963 535 536 = 1,2tr
0963 835 935 = 1,3tr
0963 696 796 = 1,2tr

0962 256 456 = 900k

096 34567 92 = 1.2 tr

096 34567 93 = 1,2 tr

096 34567 16 = 1 tr

096 34567 52 =1tr

096 34567 73 = 1tr

0983 29 1678 = 800k

0962 66 97 97 = 1.2tr

0967 04 8886 = 1,2t

0967 655 868 = 800k

0966 88 30 30 = 1,5tr cam kết 200k/12tr

0967 66 2345 = 1,5tr cam kết 200k/12tr

01268 30 30 30 = 1,5tr(nk)

012 88 30 30 30 = 1,5tr
(nk)