Sh150i đời 2010 va 2012 có màu đỏ mận ; màu trắng ; màu đen đều 2 đĩa cả giá 20tr
Libyty ý tất cả các màu giá 14tr; ad thái loại 2 pha fi cả gồm màu đen đỏ màu đen bạc
Giá 10tr; exter côn gp xanh trắng; đen vàng mác thái giá 8tr; sirius rc vành mân thắng đĩa gôm
Màu đỏ đen đen vàng , trắng đen giá 5tr; ddreme thái giá 4tr; veppar ý 150i màu bạc, màu vàng, nâu giá
12tr; scr gồm màu vàng trắng, gái 6tr an hem nào cần mua call*0962036793