mình cần bán gấp bộ máy cấu hình như sau

MAIN ASUS G31 P5KPL AM-SE
CPU E5200 SK 775
RAM 2G KINHMAX
HDD 80G SEAGATE TEM BẠC MỎNG
CASE SD MỚI 100%
NGUỒN CÒN BH LUÔN
LCD SAM SUNG MÃ 933 18.5 ĐẸP LENG KENG NHÌN LÀ THÍCH
GIÁ EM NÓ 3T2
ĐC 128 TÂN SƠN HOÀ P2 TÂN BÌNH
ĐT 0906457573 PHONG