tình hình là e nhặt trog lô rác ra đc con đấy....09674.09684 chưa biết giá cả thế nào. bác nào trả hợp lý là e bán ạ