097.2234689 gia 1.5tr
0975.11.79.11 gia 1tr
sim nguyên kit
lh hiếu 0977998979