0967.08.2001 300


096.75.222.96 300

0967.05.12.86 350

0967.99.10.86 300

096.774.1961 300

0976.40.1958 300

>
0967.18.07.87 150

0967.1989.07 150

0967.81.1950 150

0967.27.05.93 150

0967.06.01.08 150

0967.14.09.92 150

0967.1983.95 150

0967.18.06.77 1500967.09.08.92 300

096.778.1965 400

0967.01.04.83 150

0982.97.08.94 150

0974.28.06.84 150
0967.93.02.94 150

0984.17.12.80 150

0982.15.03.80 150

0978.51.1942. 150

0972.51.1947 150

0978.29.04.82 150

0967.03.08.85 300

0967.64.1969 400

0967.9.3.2006

CÁCH THỨC THANH TOÁN:
Chuyển tiền trực tiếp
Hoặc
Chuyển khoản ngân hàng:

Chủ TK: Nguyễn Viết Đông

Vietcombank:0011004045535

Agribank: 3140205169292

BIDV: 12110000083774

Viettinbank:
STK:711A78730344


TECHCOMBANK:

STK:1902671830017


CHI TIẾT LIÊN HỆ:
Gdv:Mr.ĐÔNG
Hotline : 0979711190
Yahoo 1: cskh_viettelmelinh
: Arial;color:red'>150
300