Toàn bộ là sim trả trước, chưa kích hoạt, giá mình đưa ra đã chuẩn. Nofix ae nhé :x

0964.09.19.99 = 3tr
0964.09.39.99 = 3tr
0966.91.92.93 = 4,5tr
0966.81.82.83 = 4,5tr
0966.75.85.95 = 3,5tr
0966.73.83.93 = 3,5tr
0966.71.81.91 = 3,5tr
0966.93.95.97 = 2,5tr
0966.92.94.96 = 2,5tr
0966.25.27.29 = 2,5tr
0966.38.58.78 = 2,5tr
0966.91.93.95 = 2,5tr
0966.74.76.78 = 2,5tr
0966.19.39.59 = 2,5tr
0966.82.84.86 = 2,5tr
0966.81.83.85 = 2,5tr
0966.999992 = 15tr
0966.999993 = 15tr
0966.999994 = 10tr
0968.002244 = 7tr

LH: 096666.6.8.10 - 0963335888