*mình cần bán chiếc xe wawe an pha 110 liên doanh.biển 29 giấy tờ đầy đủ.xe hình thc đẹp.máy chạy em ru,xe nguyên bản nhé.xe minh thường xuyên bảo dưỡng,giữ gìn tốt.nay mình cần bán cho bạn nào chưa có xe đi lại.mình bán giá 2t9 nhé. (có fix nhẹ tiền xăng xe nhé )
alo cho mình vào số 0913698228.khuyến mại trà đá nhé ).