097 497 6688 = 9Tr

096 325 6688 = 9Tr

0964 9 7 1990 = 1Tr6


0964 7 9 1984 = 1Tr6

0964 7 9 1996 = 1Tr7

0967 3 9 1994 = 1Tr7

0962 88 1983 = Đã Bán

0962 258 789 = Đã Bán

0973 988 233 = 1Tr

0963 519 567 = 650K

0968 577 058 = 200K

0973 759 539 = 300K

0966 528 515 ___0966 528 525 = 550k ( sim cặp )

0968 577 056 ___0968 577 065 = 300k ( sim cặp )

0964 678 599 = 500k

096 456 2689 = 500k

0964 799 585 = 300k

09 64 74 74 85 = 250k

0964 74 22 74 = 300k

0964 718 499 = 200k

0964 868 344 = 200k

0964 816 955 = 170k

0964 576 255 = 170k

0167 995 3388 = 200k

016 3886 3688 = 1Tr

0919 10 80 60 400k


0966 485 486 = Đã Bán

0966 528 529 = Đã Bán

0969 868 313 = Đã Bán

0969 713 999 = Đã Bán

0969 999 699 = Đã Bán

09699 13555 = Đã Bán

0964 666 169 = Đã Bán

0968 999959 = Đã Bán

Chịu Trách Nhiệm Vào Tên Chính Chủ Cho Người Mua Sim
Hotline _Mr Hải _ 0979 318 999
Mail: (quanghai6789.mobile.@gmail.com)
NickName : ( LoveSimHoaBinh)
Dưới đây là tài khoản mà chúng tôi nhận thanh toán
Chủ tài khoản: Lê Quang Hải
Ngân hàng Nông Nghiệp Kỳ Sơn
Agribank : 300 520 5022 978


Call : 0979 318 999