Hôm trước Bác nào bán em này nhỉ, cho em xin giá em nó.