tôi muốn thu mua tất cả đồ chơi cũ của trẻ em còn sử dụng được với giá cao, đồ điện tử, xe ô tô đồ chơi, xe đẩy, vv....
anh chị nào có đồ cũ hãy liên hệ với tôi theo số 0976271420