Như tiêu đề không trình bày vòng vo

09.3699. Ba Sáu Chín Chín

Giá bán: 18 củ khoai, chuẩn giá không nhúc nhích --> Giá nhiệt độ cao? Không sao, đọc tiếp dòng sau:


Hoặc đổi:


1.Số đổi là Viettel / Mobi, không đổi các hãng khác
2.10 số only.
3. Giá số đổi: 10 củ khoai trở lên, nếu giá số các bác thấp hơn của em nhưng em kết thì em sẵn sàng đổi =, còn nếu cần bù chiều nào thì chấm số nào em sẽ liên hệ trực tiếp để thõa mãn số chênh lệch.


Em xin hết