thanh lý nên giá rẻ giá bèo..giá nào cũng bán..miễn là vui vè..
sim mới tinh chưa kích..:


0948.308.186:300k
0948.30.81.86:300k


Hoàng:
01236.67.67.67-012.4444.1967