Bán 1 cặp ''Nhất lộc phát-Nhất thần tài''

0945 168 139

0946 168 139


Cặp = 1tr5
Mua lẻ = callSim trả trước.đã kit.

Ae mua sim vui lòng liên hệ chữ ký