0964595555
sim trả trước nguyên kít giá bán chuẩn là 16,5tr
Anh em mua alo Tiệp 0933696969 nhé