043.902.8888 = 25 triệu

lắp vào máy bàn hay máy đt cầm tay đều đc, dùng đc trên khắp đất nước Việt Nam.
call 0986888882 thỏa thuận giá nhé