*WorNhận đánh văn bản Word tại nhà. giá cả thỏa thuận. vui lòng liên lạc với sđt trên. đảm bảo thời gian giao hàng nhanh không tưởng