0968.30.8262_________xong
0969.33.4030=200k
0968.923.414=150k
0966.40.16.40=300k
0968.98.5949=200k
0963.32.82.36=150k
0969.313.550___________xong
0969.83.1956=150k
0968.2323.67=200k
0968.353.382=150k
0968.29.28.21=200k
0966.16.5359=200k
0966.100.670=150k
0968.787.023=100k
0966.309.349=400k
0969.503.876=200k
0968.244.876=200k
0966.500.521=300k
0969.15.6263=200k
0963.868.543=300k
0969.862.162=500k_________xong
0968.23.45.23________________xong
0966.536.531=200k
0968.326.654=200k
0966.345.867=300k
0966.157.457=400k
0968.213.312=500k(xong)
0968.503.305=500k(xong)
0969.430.432=600k
0966.35.1441=250k
0969.813.831=xong
0966.153.753=400k
0968.828.464=400k
0969.04.8262_________xong
0969.234.020=250k
0968.36.1213=150k
0968.997.135=150k
0969.464.050=300k
0969.33.66.23=150k
09.6886.1328=300k
0968.36.1582=300k
0968.953.954=____________xong
0969.474.876=300k
09.6943.6948=350k
0966.11.33.26=200k
0969.23.6465==200k
09.6879.1916=100k
0969.193.863=100k
0968.22.3738=______________xong
0969.29.87.29=250k
0986.378.678=1tr9(dk)
01668.053.053=700k
096.7722.668=900k
0963.15.3686=900k
0969.97.1974=1tr
0969.970.678=900k
0967.95.1968=800k
0966.222.192=550k
0964.365.286=550k
0967.441.567=700k
0964.315.368=700k
0967.34.1995=1tr2

tất cả là sim nguyên kít đăng kí chính chủ cho khách hàng
giao sim tận nhà trên toàn quốc
anh em mua sim đặt cọc trước 50-100k trước khi giao dịch rồi thanh toán nốt cho người giao sim
lh: 0969.365.668 Nguyễn Binh (Hà Nam)
địa chỉ lấy sim đang sống tại
229B-Phạm Văn Thuận-Biên Hòa Đồng Nai