TÌNH HÌNH LÀ EM CẦN ÍT LIST SỐ ĐỂ IN RA GỬI VÀO CÔNG TY VÀ PHÁT CHO MẤY CỬA HÀNG, BÁC NÀO CÓ SEND CHO EM NHÉ. EMAIL: DINHHIEPHD@GMAIL.COM. ym:SHINICHI_LH
THANKS CÁC BÁC GIÚP