AE ai có show hàng và giá nhé. Ok mình pm lại ngay.

Cố gắng đưa ra giá sát nhất đi, vì đang cần gấp để lấy làm hotline 1 website chuẩn bị vào hoạt động.

Giá cả hợp lý là vào việc luôn ợ...

AE đi qua đá đít hộ lên cái nhé. Có tks đầy đủ!!!