0962005777 : 2tr

0963004777 :2tr


giá cả cặp alo 0965.08.08.08 để có giá tốt ạ,sim nguyên kit để vô thời hạn,

anh em nào ghé thăm up giùm em cho đông khách ạ.