anh bạn mở cửa hàng nên muốn tìm home phone của viettel làm hot cửa hàng hoa tươi nên muốn tìm số cố định dạng taxi anh em nào có thì cho xin 500 đồng nhắn tin vào số 0988888836 vì mình ít vào 4rum. thank all